Flash Alerts 2 Aplikasi Notifikasi dengan LED flash

Flash Alerts 2 Aplikasi Notifikasi dengan LED flash – Notifikasi dengan menggunakan nada dering atau suara lain memang lebih menarik perhatian sehingga Anda dapat mengetahui pemberitahuan tersebut secepat mungkin. Namun terkadang ada kalanya Anda tidak ingin menarik perhatian orang...